hrvatski grb
Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

HRVATSKI INFORMATIVNI CENTAR - HIC
Medulićeva 13, Zagreb 10000
email: market@hic.hr
www.hic.hr
(HIC je prestao s radom)
Hrvatski informativni centar (u daljnjem tekstu: HIC ) započeo je s radom ratne 1991. godine kao tvrtka koja od osnutka djeluje kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, sa zadatkom informiranja strane javnosti i hrvatskog iseljeništva o zbivanjima u RH i BiH.

Kako je sve počelo?

HIC već u kolovozu 1991. godine osniva prve press centre (Foreign Press Bureau) u Zagrebu, Splitu, Zadru, Vinkovcima, Osijeku, Slavonskom Brodu i diljem BiH, u kojima strani novinari dolaze do prijeko potrebnih informacija o stanju na ratištu, te dogovaraju usluge prevođenja, pratnje na terenu i sl.
Istovremeno smo pokrenuli i našu izdavačku djelatnost, u ono vrijeme poglavito na temu rata. Dosad je izdano 150-ak knjiga, brošura, plakata i video kazeta o povijesti Hrvatske i ratnim stradanjima, i to na engleskom, hrvatskom, njemačkom, španjolskom, francuskom i talijanskom jeziku.

Naš odnos prema Hrvatima izvan domovine

Od samog početka ostvarena je intenzivna suradnja s hrvatskim iseljeništvom koje je na osnovu naših informacija s terena i pomoću naših pisanih, audio i video materijala u svojim domicilnim zemljama lobiralo za interese Republike Hrvatske. HIC -ova izdanja našla su se na stolovima američkih kongresmena i senatora, te najviših vladinih dužnosnika i nevladinih institucija diljem svijeta, kao i na policama svjetskih biblioteka i na deskovima urednika renomiranih svjetskih listova.

HICTV

Krajem 1993. godine pokrenut je HICTV, satelitski TV program za Sjevernu Ameriku koji danas dnevno emitira 2 puta po tri sata televizijskog programa sa sadržajima iz Hrvatske i BiH, te 24 sata radijskog programa (u suradnji s Narodnim radijem). Satelitski program u Sjevernoj Americi prate brojna domaćinstva, hrvatske udruge, klubovi, katoličke župe.

HIC-portal

Već 1994g. Hrvatski informativni centar pokrenuo je svoju stranicu na internetu danas prepoznatljivu kao HIC -portal www.hic.hr . Portal je trojezičan (hrvatski, engleski, španjolski). Stranice se svakodnevno ažuriraju, a vijsti koje se postavljaju na stranice šalju se i direktno putem
HIC-newslettera i mailing lista (do 5000 domaćih i inozemnih e-mail adresa ). Portal se ubraja među značajnije informativne hrvatske portale s visokom posjetom iz zemlje i svijeta. Osobito ga rado posjećuju Hrvati
diljem svijeta.

Iseljenički podlistak DOM i SVIJET

Do 2003.godine Hrvatski informativni centar izdavao je iseljenički podlistak "DOM I SVIJET" koji je izlazio u inozemnom izdanju Večernjeg lista.Prestankom izlaska tiskovnog izdanja Dom i svijet je još godinu dana, točnije do 16. veljače 2004.godine, izlazio u elektroničkom izdanju. Njegova elektonička izdanja mogu se vidjeti na ndresi
http://www.hic.hr/dom/


KRATKOVALNI RADIO PROGRAM

Hrvatski informativni centar -HIC u suradnji s Hrvatskim radijom uređivao je i vodino program KRATKOG VALA namijenjen Hrvatima u iseljeništvu .Kratki val je pokrivao područje Europe, Sjeverne Amerike, Australije i Novog Zelanda. Prestao je s radom 2001.godine.

Financiranje i korisnici

Hrvatski informativni centar financira se prodajom svojih izdanja, te prodajom oglasnog prostora na HIC-portalu.
Korisnici usluga HIC -a su domaći i strani novinari, hrvatske institucije u svijetu, hrvatski iseljenici, domaći i inozemni poslovni subjekti, školske, vjerske, karitativne i humanitarne organizacije, te razne međunarodne organizacije i institucije.

HIC

 

Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletin: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre